Pressmeddelande

Dryckesbranschens Klimatinitiativ – där varje droppe räknas!

Vi är sedan 2017 engagerade i projektet Dryckesbranschens Klimatinitiativ, där vi deltagit för att tillsammans med branschkollegor ta fram ett gemensamt verktyg för rapportering, samt en tydlig vision och mål för klimatarbetet i vår bransch.

Vision är en dryckesbransch utan klimatpåverkan – där varje droppe räknas. Vi har direkt från starten anslutit oss till Dryckesbranschens Klimatinitiativ och kommer från och med det första rapporteringsåret (2018) att rapportera in våra klimatsiffror till initiativet. Det fina med initiativet är att alla Systembolagets dryckesleverantörer som vill kan vara med, och att alla jämförelser görs med liknande företag.

Projektet Dryckesbranschens Klimatinitiativ rullades ut under 2018 och senaste mätningen visade att över 70% av volymerna i Systembolagets fasta sortiment har anslutits till initiativet redan första året.

Initiativtagare till Dryckesbranschens Klimatinitiativ är Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL), Sveriges Bryggerier och Systembolaget i samarbete. Att samverka i klimatarbetet är nödvändigt och just det, att vi har haft ett bra samarbete i arbetet med att sjösätta Dryckesbranschens Klimatinitiativ, är centralt. Att parter med helt olika förutsättningar jobbat ihop har varit avgörande för att lyckas skapa en lösning som fungerar för alla, stora som små aktörer.

Vi på Domaine Wines och Sundance Wines är stolta över att ha varit en del av det här arbetet. Nu fortsätter vi resan mot en dryckesbransch utan klimatpåverkan, där varje droppe räknas.

Läs mer här: https://www.omsystembolaget.se/hallbarhet/klimat-miljo/dryckesbranschens-klimatintiativ/

Ladda ner produktblad (PDF)
 
« Tillbaka till översikt